Lenstar Myopia

Lenstar Myopia

Získajte nástroj pre špičkový management krátkozrakosti a edukácie pacientov, založený na osvedčenom optickom Biometre Lenstar 900.

Pripojte sa k boju proti krátkozrakosti pomocou presných meraní pre včasnú detekciu nástupu myopie.

Informujte pacientov o problémoch krátkozrakosti a ich riešenie pomocou moderných grafických vizualizácií.

 

Myopia je rastúcou výzvou nielen pre oftalmológov, ale aj pre optometristy a optiky. So súčasným celosvetovým nárastom prípadov krátkozrakosti bude v blízkej budúcnosti po diagnostike, vzdelávaní a liečbe krátkozrakosti veľký dopyt.

S Lenstar myopia môžete dnes rozšíriť svoju prax o najmodernejší nástroj pre management krátkozrakosti a poskytnúť tak pacientom kontinuálnu starostlivosť. Budujte so svojimi pacientmi dôveryhodné a dlhodobé vzťahy a poskytnite im všetky relevantné informácie o krátkozrakosti aj o tom, ako ovplyvňuje ich deti a ako môžu pristupovať k riešeniu krátkozrakosti.

 

Lenstar Myopia v bodoch:

 • Komplexná správa krátkozrakosti
 • Refrakcia
 • Axiálna dĺžka
 • Environmentálne faktory
 • Edukácie pomocou vizualizácie liečby
 • Prehľadné reporty informovania pacientov

 

Technické parametre:

 • Axiálna dĺžka:

Rozsah merania 14 - 32 mm;

Rozlíšenie zobrazenie 0,01 mm

 • Hĺbka zadnej komory:

Rozsah merania 1 - 30 mm;

Rozlíšenie zobrazenie 0,01 mm

 • Keratometria:

Radius merania 5 - 10,5 mm;

Rozlíšenie zobrazenie 0,01 mm;

Os merania 0 - 180 °

Rozlíšenie zobrazenie 1 °

 • Laser: Trieda 1
 • EMR rozhranie: DICOM (SCU), EyeSuite Script Language, GDT

 

Viac info na stránkách výrobcu

Výrobca: 

Súvisiace produkty

novinka

Adaptica 2WIN

Diopsys ERG a VEP systém pro testování zrakových funkcí

novinka

Lenstar Myopia

novinka

Refrakto-keratometr OptoChek™ Plus

Otázka k produktu