Servis a servisné služby

Záruční i pozáruční servisní služby poskytuje CMI s.r.o. na všechny dodávané přístroje.

Servisní podpora

Servisní oddělení zajišťuje

 • Instalaci zařízení u zákazníka
 • Instalace nového přístroje včetně dopravy je zahrnuta v ceně přístroje.
 • Zaškolení obsluhy
 • Součástí instalace je zpravidla i zaškolení obsluhy prováděné servisním technikem. 
 • V případě složitějšího přístroje je možné pro snazší pochopení a nenáročné vniknutí do problematiky systému rozdělit zaškolení na několika od sebe oddělených úrovní.
 • Záruční a pozáruční opravy
 • Záruční opravy se řídí reklamačním řádem.
 • Pozáruční opravy provádíme dle aktuálního ceníku servisních služeb.
 • Pravidelné Bezpečnostně-Technické prohlídky
 • Pravidelnou Bezpečnostně-Technickou prohlídkou není myšlena pouze elektrická revize přístroje provedená naším pracovníkem s vyšší kvalifikací znalým §6 nebo alespoň pracovníkem znalým §5 dle vyhl. č. 50/78 Sb., ale prohlídka dále zahrnuje i kontrolu mechanických, optických a elektronických částí přístroje z hlediska funkce, mající odhalit stupeň opotřebování přístroje. Servisní prohlídky a výměny opotřebovaných dílů tak mohou předejít vážnějším haváriím vedoucím k náročnějším opravám a delším časovým prostojům. Měřící přístroje a některé terapeutické přístroje vyžadující kalibraci jsou při těchto prohlídkách kalibrovány.
 • Servisní prohlídky v doporučených intervalech (odkaz na Doporučená údržba) jsou prováděny zdarma v rámci záruky.
 • Pozáruční pravidelné servisní prohlídky se řídí stejnými doporučeními a jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku servisních služeb.
 • Výměna náhradních dílů
 • Servisní oddělení má 100% servisní podporu u našich dodavatelů.


Doporučená údržba

Doporučená údržba uvedená v uživatelském návodu ke každému přístroji je jiná. Níže jsou uvedeny ty nejdůležitější úkony, které se výrazně projevují na spolehlivosti a životnosti přístroje:

 • Přístroje zapínejte jeho vypínačem (pokud ho zařízení má), nezapínejte přístroj zastrčením přívodní šňůry do zásuvky,
 • Nezatěžujte kabeláž přístroje (napájecí, datové i světlovodné kabely). Veškerá kabeláž by měla být volná, bez ostrého lomu, u zařízení s velkou variabilitou (například ramena operačního mikroskopu) dbejte na to, aby nedocházelo při užívání ke střihu nebo násilnému ohýbání kabelu. Světlovodné kabely a datové kabely kamerového vybavení přístrojů pak tvoří podstatnou část ceny opravy.
 • Po ukončení práce na přístroji (alespoň na konci směny) nasazujte krytky objektivů (byla-li s přístrojem dodána), přikrývejte přístroje protiprachovými obaly. Zamezíte tím do jisté míry přístupu prachu, který se usazuje nejen na optických, ale i na elektronických částech přístroje. Prach způsobuje přehřívání přístroje, hlučnost, v kombinaci s vlhkem může být vodivý, v extrémních případech může dojít i ke snížení bezpečnosti přístroje.
 • Uživatelům je dovoleno čistit pouze vnější části přístroje, vždy při vypnutém stavu, šetrnými čistícími prostředky. Pozor na čistící prostředky na bázi vody, voda je elektricky vodivá a v některých případech může stačit relativně malé množství vody, která steče do přístroje a způsobí zkrat, defekt některé části přístroje či úraz elektrickým proudem. Nedoporučujeme sundávat kryty přístroje. Toto doporučení platí i pro přístroje po záruce.
 • Vnější optický systém. Uživatelům je dovoleno čistit pouze vnější optické části, nejlépe prostředky na čištění optiky – hadříky, ubrousky a čistící prostředky speciálně určené pro čištění čoček. Nepoužívejte agresivní prostředky jako ředidla apod., může dojít k naleptání okolí, vnitřního systému i samotné čočky. Na čištění čočky nepoužívejte ostré předměty a hroty. Poškrábání čočky objektivu funduskamery se projeví artefakty na snímcích. Závada je odstranitelná pouze výměnou objektivu.
 • Bezpečnostně-Technické kontroly prováděné servisním technikem CMI s.r.o. by měli být prováděny pravidelně jednou ročně.
 • Při jakýchkoli nesrovnalostech, žádostech o technickou konzultaci, volejte servis.


Doplnění doporučené údržby a nejčastější problémy vybraných přístrojů

Štěrbinové lampy

 • Údržba: Výměna žárovek je uživatelská. Na žárovku se nesmí sahat rukou. Pokud přece jen k dotyku baňky při výměně dojde, doporučujeme žárovku odmastit lihovým prostředkem.
 • Problém: Pokud štěrbinová lampa nesvítí, zkontrolujte konektory i zda není nastavena nulová šířka štěrbiny. V ostatních případech volejte servis.
 • Doporučený interval Bezpečnostně-Technické prohlídky: 1rok
   

Automatické Refraktometry/Refrakto-keratometry

 • Problém: Přístroj dlouho zaměřuje pacienta, Blink error, Up/Down/Left/Right limit error
 • Pacient by během vyšetření neměl mrkat
 • Pacient by měl mít hodně otevřené oko, může vadit sklopené víčko či řasy
 • Up/Down/Left/Right limit error – ujistěte se, že je pacient správně usazen, značky na opěrce hlavy korespondují s koutkem oka vyšetřovaného
 • Ujistěte se, že do přístroje ze strany pacienta nevniká světlo z jiného zdroje světla (optotypy, přímé sluneční světlo atd.)
 • Problém: Obrazovka přístroje je černá
 • Zkuste nastavit jas a konstrast obrazovky. Nastavovací knoflíky jsou po levé straně zespodu přístroje
 • Doporučený interval Bezpečnostně-Technické prohlídky: 1rok
   

Bezkontaktní tonometry

Bezkontaktní tonometry Canon TX-F

 • Údržba: Občasně očistěte „nos“ tonometru prostředky na čištění optiky. Pozor, uprostřed této čočky je trubice, ze které vychází při měření proud vzduchu do pacientova oka. V této trubici nesmí zůstat zbytky čistících prostředků, trubici nečistěne ani do ní nic nevkládejte!
 • Problém: Obrazovka přístroje je černá
 • Zkuste nastavit jas a konstrast obrazovky. Nastavovací knoflíky jsou po levé straně zespodu přístroje
 • Doporučený interval Bezpečnostně-Technické prohlídky: 1rok
   

Perimetry Octopus 101

 • Údržba: Nezapomínejte po ukončení práce nasadit protiprachový obal
 • Údržba: Čištění kopule přenechejte servisu
 • Údržba: Ohledně výměny Stimulus, Background a Fixation žárovek se ,prosím, obraťte na servis. Při výměně Stimulus žárovky se při úvodní kalibraci může objevit chyba Radius limit exceeds.... Nápravu provede servis.
   

Pravidelné prohlídky dle zákona 123/2000 Sb.

Společnost CMI s.r.o. provádí pravidelné bezpečnostně technické kontroly lékařských přístrojů dle zákona 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích.

Technik CMI s.r.o. provede bezpečnostní prohlídku, odbornou údržbu přístroje, kalibraci 
(u měřících přístrojů a terapeutických přístrojů vyžadující kalibraci) a kontrolu ostatních částí přístroje z hlediska funkce, ke které je přístroj určen. Servisní prohlídka je dokumentována Protokolem o prohlídce a dále Kalibračním protokolem u přístrojů vyžadující kalibraci.

Úplné znění zákona 123/2000 Sb. naleznete zde (Zákon na stažení).

 

Telefonický kontakt pro nahlášení požadavků na servisní zásah: 235 519 901