TRV Chair, Series 3.3

TRV Chair, Series 3.3

* súčasťou kresla su videofrenzelové okuliare na vyšetrenie nystagmu
• Spontánne testovanie
• Pozičný a Dix-Hallpike
Testovanie
• Testovanie pretrepávania hlavy
• Testovanie definované používateľom

Výrobca: 

Súvisiace produkty

EyeSeeCam vHIT

TRV Chair, Series 3.3

VisualEyes USB - videookulograf

Otázka k produktu