SuperQuad 160

SuperQuad 160

Volková šošovka SuperQuad 160 ponúka najširšie 160° zorné pole širšie ako bolo kedy vyrobené. Jej ideálne 5x zväčšenie obrazu dáva možnosť ako pohľadu do centra, tak aj na perifériu sietnice a dáva širšiu hranicu bezpečnosti pri pan retinálnej fotokoagulácii.

SuperQuad 160 je ideálna šošovka na liečbu proliferatívnej diabetickej retinopatie, ischemickej oklúzie retinálnych ciev a extrémne vzdialených trhlín na periférii. Prenos laserového lúča a kvalita obrazu fundu sú ostré a neskreslené v celej šírke zorného poľa.

  • Najširšie 160° zorné pole - ideálne na pan retinálnu fotokoaguláciu
  • Zväčšenie obrazu .5x umožňuje prehľad zároveň v centre tak aj na periférii SuperQuad zväčšuje laserovú stopu 2.0x
  • Vysoko účinný argon/diode laserový povlak poskytuje vynikajúci prenos laserového lúča a zlepšený prehľad
  • Stereoskopický pohľad až po bázu sklovca
  • Laser Plus verzia poskytuje povlak na Diode Laser

 

Výrobca: 

Súvisiace produkty

Diopsys ERG a VEP systém pro testování zrakových funkcí

Jednorazové a resterilizovateľné šošovky

Mainster High Magnification

SuperQuad 160

Otázka k produktu