Rohovkový topograf Keratron

Rohovkový topograf Keratron

Keraton – videokeratoskop nové generace
 

Keraton je první videokeratograf schopný měřit metodou arc-stec skutečné zakřivení rohovky.Je zároveň schopen měřit i klasickou metodou sférické aproximace ( nebo axiálního zakřivení).
Použitý SW dovoluje přepočítat lomivost rohovky vztaženou na kteroukoliv osu a tím např. sestavit správnou mapu i u pacientů s nesprávnou fixací.


Jedinečné výhody systémů Keraton:

 • kompletní znalost geometrie rohovky a její lomivosti
 • reálné třídimenzionální měření k diferenciální diagnostice
 • flexibilita vyjádření výsledků podle preference uživatele
 • vytvoření velkých map zychycující celou rohovku
 • automatická centrace snižuje potřebu času k vyšetření
 • zobrazení několika obrazů současně a uložení až 6 obrazů každé pacienta s automatickou idnetifikací pro pozdější hodnocení a porovnání
 • jednoduchost ovládání – windows
 • minimum nebo žádné diskety – systém umožňuje on-line přístup do databáze pacientů


Technická data:

 • rozsah měřené plochy 10 x 14 mm ( viditelná na monitoru)
 • rozsah měřených hodnot 1 až 127 dpt
 • rozlišení 0,01 dpt ( 1 mikron)
 • zaostření automatické s IR navaděčem
 • požadovaný HW – Pentium, minimálně 32 Mb RAM, HD minimálně 2 GB

 

Výrobca: 

Súvisiace produkty

Diopsys ERG a VEP systém pro testování zrakových funkcí

novinka

OCT analyzátor Eyestar 900

Rohovkový topograf E300

Rohovkový topograf Keratron

Topograf Sirius

Otázka k produktu