OCT analyzátor Eyestar 900

OCT analyzátor Eyestar 900

Komplexný očný analyzátor Haag-Streit Eyestar 900

 

Spoločnosť Haag-Streit otvára novú kapitolu v meraní, zobrazovanie a diagnostike ľudského oka uvedením na trh komplexného očného analyzátora Eyestar 900, založeného na báze Swept Source OCT.

Laditeľný zdroj OCT lúča umožní lepšie zacielenie na požadované tkanivo a teda lepšie rozlíšenie a lepší prienik cez kataraktu.

Eyestar 900 umožňuje zobrazenie prednej komory vrátane šošovky, meranie predného a zadného povrchu rohovky a prednej komory, ďalej topografiu a kompletnú biometriu celého oka od rohovky až po sietnicu. Na základe všetkých dostupných dát z jedného merania kalkuluje IOL (vrátane formulou Hill-RBF, Barrett, Olsen a ďalšie).

Táto komplexná diagnostika prebieha plne automaticky v jednom meraní. Výstupom sú oct obrazy predného segmentu, číselné a grafické vyjadrenie biometrie, Density šošovky, topografické mapy (2D, 3D) atď. v prehľadných reportoch.

 

Technológia:

 • Swept-source OCT, 1060nm, 30kHz (topografia, zobrazovanie, meranie)
 • Dvojzónová keratometria, IR LED 850nm, 32 bodov (zadná keratometria)
 • High-Res zobrazenie Full HD 2080p, farebné a IR (enface zobrazenie štruktúr, meranie)

 

Módy merania:

 • Hrúbka rohovky CCT
 • Hĺbka prednej komory ACD
 • Hrúbka šošovky LT
 • Axiálna dĺžka AL
 • Zadná keratometria K
 • Predné simulovanej keratometrie SimPK
 • White to white WTW
 • Pupilometria PD
 • Topography
 • Meranie očí: normálne, afakické pseudofakické, so silikónovým olejom, kombinácia

 

Kalkulácia IOL:  

 • Hill-RBF
 • Hill-RBF/Abulafia-Koch for toric IOL
 • Barrett Universal 2
 • Barrett Toric Calculator
 • Barrett True K and True K Toric
 • Olsen and Olsen Toric
 • Haigis
 • HofferQ
 • Holladay 1
 • SRK/T and SRK II
 • Masket and Modified Masket
 • Shammas no-history

 

Predstavenie precízneho OCT analyzátora  Eyestar 900

 

Výrobca: 

Súvisiace produkty

Duet Bi-Manual Systém

novinka

Fakoemulzifikační systém Sophi

Fakoemulzifikátor Optikon R-Evolution

Fakoemulzifikátor R-Evo smart™

HS Hi-R 900

Irigačné choppery

Jednorazové cartridge

Jednorazové injektory

Kompletní instrumentárium pro oftalmologii

Kompletní portfolio instrumentů Duckworth & Kent Ltd.

LED Stojan FS 2-21 / FS 2-25

novinka

Lenstar Myopia

Otázka k produktu