KURZ PERIMETRIE (6. září 2018)

28.7.2018
Petra
medmont cmi

Vážení obchodní přátelé, partneři, kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na „KURZ PERIMETRIE“

 

Kurz se uskuteční dne 6. září 2018 ve Vzdělávacím centru ÚVN Praha, učebna Epod vedením doc. MUDr. Jána Leštáka, CSc, MSc, MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG.

 

Cílem tohoto školení, které pořádá naše společnost ve spolupráci s Oční klinikou doc. MUDr. Jána Leštáka, CSc, MSc, MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG a Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze, je rozšíření Vašich znalostí počítačové perimetrie.

Poskytneme Vám podrobné informace o indexech zorného pole, typech používaných testů a jejich strategií. Věříme, že po absolvování tohoto kurzu budete bez problémů kvalifikovaně vyhodnocovat výsledky vyšetření na perimetru.

 

Program:

 

15:45 – 16:00

  • Registrace     

16:00 – 16:30

  • Principy a možnosti počítačové perimetrie s perimetry Medmont M700 a Haag-Streit Octopus
  • (Ing. Zdeněk Slavík)

16:30 – 18:00

  • Automatická statická perimetrie
  • (doc. MUDr. Ján Lešták, CSc, MSc, MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG)

                                      - indexy zorného pole

                                      - výběr programu a jeho strategie

                                      - interpretace výsledků

                                      - diskuse nad konkrétními výsledky vyšetření 

18:00

  • Raut

 

Prosíme Vás, abyste přinesli anebo zaslali vybrané vyšetření z perimetru, které považujete za zajímavé a chcete s ním seznámit ostatní účastníky školení, anebo vyšetření sporné, které se ve spolupráci s doc. MUDr. Jánem Leštákem, CSc, MSc, MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG pokusíme společně vyhodnotit. K zaslanému vyšetření, prosím, přiložte stručnou anamnézu pacienta, případně výsledky vyšetření vztahujících se k předpokládané diagnóze.

 

Kontaktní osoba pro registraci a dotazy:

Petra Killichová, +420 777 218 804, petra.killichova@cmi.sk

Registrujte se prosím do 28. 8. 2018

Výše účastnického poplatku: ZDARMA

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, bude zařazeno do celoživotního vzdělávání a garantováno 3 ČLS kredity.

 

Těšíme se na Vás,

Společnost CMI!

 

Pozvánka v PDF