Prenosný bezkontaktný tonometer PT-100

Projekčný optotyp R2047

novinka

Refrakto-keratometr OptoChek™ Plus

Refrakto-keratometr RK-F2

Retinoskopy

Rohovkový topograf E300

Rohovkový topograf Keratron

RTVue Refurbished

Ručná štrbinová lampa HSL150

Ručná štrbinová lampa PSL100

Ruční funduskamera Horus DEC200

Ručný pachymeter Reichert iPac

Štěrbinové a digitální štěrbinové lampy LED 9800 / 9900

Stolíky pre 1-2 prístroje MDT

Stolíky pre 1-2 prístroje YJL

Súbor učebných pomôcok

Stránky