Avedro

Společnost Avedro je přední zdravotnicko-technologická společnost zaměřená na vývoj zařízení pro léčbu ektatických onemocnění rohovky (keratokonus apod.) a zlepšení zraku s cílem snížit závislost na brýlích nebo kontaktních čočkách.

 

 

Produkty výrobcu

KXL Cross-linking systém