AS608e

AS608e

AS608e je skríningový audiometer AC vrátane Hughson-Westlake a PC integrácie pomocou diagnostického balíka

Ďalšie vlastnosti

ASA30M externý zdroj elektrickej energie

 

Výrobca: 

Súvisiace produkty

Affinity 2.0 hardware

Audiometre na PC báze

Equinox 2.0 hardware

EyeSeeCam vHIT

HIT440 module

Hybridný audiometer AD629

modul AC440

Otázka k produktu