AS608

AS608

AS608 je skríningový audiometer AC

Ďalšie vlastnosti

500 024 01   ASA30M externý zdroj elektrickej energie

Výrobca: 

Súvisiace produkty

Affinity 2.0 hardware

Audiometre na PC báze

Equinox 2.0 hardware

EyeSeeCam vHIT

HIT440 module

Hybridný audiometer AD629

modul AC440

Otázka k produktu