AD226

AD226

AD226 je diagnostický audiometer AC, BC s maskovaním a s rozhraním RS232C a rozhraním pre tlačiareň

Ďalšie vlastnosti

tlačidlá namiesto rotačných číselníkov

 

Výrobca: 

Súvisiace produkty

Affinity 2.0 hardware

Audiometre na PC báze

Equinox 2.0 hardware

EyeSeeCam vHIT

HIT440 module

Hybridný audiometer AD629

modul AC440

Otázka k produktu