VisualEyes USB - videookulograf

VisualEyes USB - videookulograf

Prístroj na diagnostiku porúch rovnováhy a závratov vo vestibulánom orgáne.


Binocular 105Hz / 174 Hz Firewire
Rozlíšenie kamier 640x480
Bezpenostné štandardy:

  •   IEC 60601-1 (General Safety),
  •   IEC 60601-1-1 (System Safety),
  •   IEC 60601-1-2 (EMC)

Testy

  •   Spontánny nystagmus test
  •   Biotermálny kalorický test
  •   Pozičný test
  •   Dix-Hallpike test

Okulomotorické testy
Možnosť rozšírenia o dašie testy prostredníctvom rotačno-pozičnej stoličky


Interacoustics OtoAccess®
Program obsahuje diagnostické moduly na  kompletné vyšetrenie a analýzu v reálnom čase.

Výrobca: 

Související produkty

EyeSeeCam vHIT

TRV Chair, Series 3.3

VisualEyes USB - videookulograf

Dotaz k produktu