Soubor vyšetřovacích pomůcek

Soubor vyšetřovacích pomůcek
  • Hessovo Plátno
  • Madoxův kříž do blízka
  • Obrázky k synoptoforu
  • Optotypy plastové
  • RAF měřítko akomodace
  • Sada prizmat a prizmatických lišt​
  • Stereotesty​
  • Testy Farnsworth a L´Anthony pro vyšetření barvocitu
  • Wortovy světla

 

     
Výrobca: 

Související produkty

Diopsys ERG a VEP systém pro testování zrakových funkcí

Hessovo plátno

Soubor cvičebních pomůcek pro strabizmus

Soubor vyšetřovacích pomůcek

Soubor vyšetřovacích pomůcek GOOD-LITE

Synoptofory

Dotaz k produktu