Rohovkový topograf E300

Rohovkový topograf E300

Rohovkový Topograf E300

Nový rohovkový topograf E300 je navržen pro široké uplatnění v klinické praxi. Zahrnuje Radial Keratotomy, Astigmatic keratotomy, Refractive Surgery a Contact Lens Fitting.

Topografické vyšetření rohovky probíhá v 32 kruzích s více než 15.000 měřícími body. Ideální ohodnocení patologií a přesnost výpočtu kontaktních čoček je zajištěna minimálním průměrem kroužku od 0,25mm až do 10mm.

Plně automatické snímání obrázků umožňuje rychlé a jednoduché vyšetření pacienta. Vše díky jednoduchému ovládání přístroje a 3D zaměřovacímu terči.

K analýze, výpočtům a prohlížení vyšetření slouží moderní program, který se snadno naučíte a nabídne vám širokou škálu uživatelských nastavení, možností analýz a porovnání jednotlivých vyšetření.

Program E300 je koncipován jako modul Plug-In, tedy jako přídavný modul, který se používá v rámci prostředí Medmont Studio, integrovaného klinického prostředí od firmy Medmont. Medmont Studio je rozšiřitelný softwarový systém, který v rámci jednoho pracovního prostředí umožňuje plnou integraci jednotlivých programů pro ovládání různých lékařských přístrojů.

Jedním z těchto samostatných přídavných modulů je také modul Patient Management (Správa pacientů), jenž zajišťuje všechny funkce pro správu pacientů, kterými jsou vybaveny všechny přístroje. Jsou rovněž k dispozici i moduly pro správu pacientů, které používají samostatnou databázi nebo rozhraní k této databázi systémů pro správu lékařské praxe od jiných výrobců. Firma CMI spol. s r.o. vám může sdělit, které systémy pro správu lékařské praxe od jiných výrobců produkty Medmont podporují.

Výrobca: 

Související produkty

Diopsys ERG a VEP systém pro testování zrakových funkcí

novinka

Pokročilý topograf Medmont Meridia™

novinka

Předněsegmentové OCT CSO MS-39

Rohovkový topograf E300

Rohovkový topograf Keratron

novinka

Swept Source OCT analyzátor Eyestar 900

Topograf Sirius

Dotaz k produktu