Optovue AngioVue / Avanti

Optovue AngioVue / Avanti

Avanti RTVue XR je komplexní širokoúhlé OCT s funkcí angiografie AngioVue. Poskytuje detailní a jedinečné zobrazení sítnice, umožňuje vyhodnocení periferní patologie v různých vrstvách sítnice a cévnatky, umožňuje včasné rozpoznání glaukomu a rovněž detailní analýzu předního segmentu. AngioVue umožňuje detailní neinvazivní zobrazení vaskularizace sítnice a choroidei.

PILÍŘE Avanti:

  • SSADA – paralelní generování vícečetných OCTA skenů algoritmus, který dokáže generovat výsledný OCTA sken v čase kratším než 3 sekundy.
  • DualTrac Motion Correction - první metoda zdvojeného trackingu pro zlepšení kvality obrazu při zkrácené době skenování – vynikající výkon lepší a rychlejší než jakýkoliv jiný samotný SLO nebo IR Tracking.
  • 3D Projection Artefact Removal Tool - patentovaná metoda vyvinutá Optovue odstraňuje projekční artefakty ze superficiálních cév. Umožňuje vylepšenou vizualizaci neovaskularizací ve všech vrstvách sítnice.
  • AngioAnalytics - další úroveň OCT angiografie - první dostupná metoda pro kvantifikaci krevního průtoku a sytosti cévního řečiště. Umožňuje objektivní měření oblastí s průtokem krve (Flow Area), měření non-perfůzních oblastí (Non-Flow Area) a měření a mapu hustoty cév (Vessel Density).

 

Technické parametry

OCT kamera

70 000 A-SCAN/S

Optické rozlišení

(v tkáni) 5,0 μm

Šíře skenovacího paprsku

22 μm

Snímkování

3,0 μm digit. rozlišení

 

Rozsah skenu:

Hloubka

~ 3 mm

Příčně

2 mm až 12 mm

Vlnová délka paprsku skenu

λ = 840 ± 10 nm

Kamera pro SLO

735 nm

 

Pacient:

Pracovní vzdálenost

22 mm

Rozsah autom. zaostření

-15D až +20D

 

Počítač:
 

CPU

i7, 3.2 GHz, Windows 7®

Výrobca: 

Související produkty

Aplanační tonometr ke štěrbinové lampě

novinka

Apollo CRO Plus - 150° Ultra Wide-Filed konfokální sítnicová kamera s optickým zoomem

Automatický perimetr M700

Automatický perimetr Octopus 900

novinka

Automatický počítačový perimetr PTS 920

Bezkontaktní tonometr 7CR

Diopsys ERG a VEP systém pro testování zrakových funkcí

HiScan Touch

Integre ProScan

novinka

iVue 80

Dotaz k produktu