Swept Source OCT analyzátor Eyestar 900

Swept Source OCT analyzátor Eyestar 900

Komplexní oční analyzátor Haag-Streit Eyestar 900

 

Společnost Haag-Streit otevírá novou kapitolu v měření, zobrazování a diagnostice lidského oka uvedením na trh kompletního očního analyzátoru Eyestar 900, založeného na bázi Swept Source OCT.

Laditelný zdroj OCT paprsku umožní lepší cílení na požadovanou tkáň a tedy lepší rozlišení a lepší průnik přes kataraktu.

Eyestar 900 umožňuje zobrazení přední komory včetně čočky, měření předního a zadního povrchu rohovky a přední komory, dále topografii a kompletní biometrii celého oka od rohovky až po sítnici. Na základě všech dostupných dat z jednoho měření kalkuluje IOL (včetně formulí Hill-RBF, Barrett, Olsen a další).

Tato komplexní diagnostika probíhá plně automaticky v jednom měření. Výstupem jsou oct obrazy předního segmentu, číselné a grafické vyjádření biometrie, densita čočky, topografické mapy (2D, 3D) atd. v přehledných reportech.

 

Technologie:

 • Swept-source OCT, 1060nm, 30kHz (Topografie, zobrazování, měření)
 • Dvojzónová keratometrie, IR LED 850nm, 32 bodů (zadní keratometrie)
 • High-Res zobrazení Full HD 2080p, barevné a IR (enface zobrazení struktur, měření)

 

Módy měření:

 • Tloušťka rohovky CCT
 • Hloubka přední komory ACD
 • Tloušťka čočky LT
 • Axiální délka AL
 • Zadní Keratometrie K
 • Přední simulovaná keratometrie SimPK
 • White to white WTW
 • Pupilometrie PD
 • A - Topografie
 • Měření očí: normální, afakické, pseudofakické, se silikonovým olejem, kombinace.

 

Kalkulace IOL:  

 • Hill-RBF
 • Hill-RBF/Abulafia-Koch for toric IOL
 • Barrett Universal 2
 • Barrett Toric Calculator
 • Barrett True K and True K Toric
 • Olsen and Olsen Toric
 • Haigis
 • HofferQ
 • Holladay 1
 • SRK/T and SRK II
 • Masket and Modified Masket
 • Shammas no-history

 

Představení precizního OCT analyzátoru Eyestar 900

 

Výrobca: 

Související produkty

Diopsys ERG a VEP systém pro testování zrakových funkcí

novinka

Pokročilý topograf Medmont Meridia™

novinka

Předněsegmentové OCT CSO MS-39

Rohovkový topograf E300

Rohovkový topograf Keratron

novinka

Swept Source OCT analyzátor Eyestar 900

Topograf Sirius

Dotaz k produktu