V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii (21. - 22. 10. 2016)

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na kongres V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, který se koná v Evropském školicím centru YMCA v Litomyšli, dne 21. - 22. 10. 2016. Vědecký program bude sestaven standardním způsobem především z krátkých teoretických a klinických sdělení (max. 7 min.) vztahujících se k funkčním i organickým onemocněním zrakového systému v dětském věku. Bloky sdělení budou uvedeny vyžádanými přehlednými přednáškami pozvaných autorit dětské oftalmologie. V centru pozornosti bude především klinická problematika vzácných forem strabismů. Integrální součástí odborného programu bude i posterová sekce. Připravován je také diskusní panel zaměřený na novinky ve vyšetřovacích a screeningových metodách v pedo-oftalmologii. Hlavním tématem bude "trendy chirurgické terapie v pedo-oftalmologii". U nás na stánku najdete oftalmologický přístroj Gazelab, přístroj, který studuje oko v přirozeném stavu, tedy v pohybu (http://www.bcninnova.com/gazelab) a dále pomůcky pro ortoptiku a pleoptiku. Přijďte, budeme se na Vás těšit. Tým CMI

05.10.2016

LMA