O nás

very-big-pict

Keď sa pred vyše ako 20 rokmi, v čase rodiaceho sa kapitalizmu v bývalom Československu v roku 1990, rozhodli Ing. Ján Kriška, Ing. Iva Múčková a Ing. Stanley Winkler založiť súkromnú spoločnosť, ktorá sa bude venovať predaju a servisu zdravotníckych zariadení, nemali a ani nemohli v tom čase mať jasnú predstavu, akým smerom sa spoločnosť bude v nasledujúcom období uberať. Veľmi skoro sa ukázalo, že ich zámer bol správny a CMI sa rýchlo stala a podnes je jedným z najsilnejších hráčov na trhu s prístrojmi, nástrojmi a spotrebným materiálom využívanými v lekárskych odboroch oftalmológia a ORL.

Spoločnosť ponúka svoje služby na celom území Čiech, Moravy a Slovenska prostredníctvom tímu svojich obchodných zástupcov, servisných technikov a pracovníkov zákazníckeho servisu.

Cieľom spoločnosti je nielen predaj kvalitného tovaru a poskytovanie informácií o najnovších trendoch v oboch odboroch, ale aj kompletné služby zákazníkom - organizovanie školení, odborných seminárov a sympózií, poradenstvo, servis, technická asistencia, pomoc a podpora pri organizovaní odborných podujatí.

Vedenie spoločnosti

 • Ing. Branislav Kriška

  Výkonný riaditeľ

  +420 777 21 88 04

  e-mail: bk@cmi.sk

  V spoločnosti CMI spol. s r.o. pracujem už od roku 2000. Nastúpil som po návrate z USA kde som absolvoval posledný ročník strednej školy Granada High, ktorý som ukončil s maturitným diplomom. Po návrate na Slovensko som ukončil posledné dva ročníky strednej školy, počas ktorých som začal svoju kariéru v CMI spol. s r.o. Popri práci som vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Za tento čas som prešiel všetkými oddeleniami administratívnej časti firmy. Najdlhšie som sa zaoberal koordináciou a vedením skladového hospodárstva a objednávaním medicínskeho tovaru od špičkových výrobcov z celého sveta pre slovenský trh. V roku 2007 som absolvoval školenie Mercuri - Vedenie a riadenie pracovníkov. Od 1.1.2008 som nastúpil do funkcie Administration and marketing director. V roku 2009 som absolvoval ďalšie školenie Mercuri - Efektívny marketing.

  Medzi moje záľuby patrí rodina, varenie, šport, skydiving a autá.

 • Ing. Anton Cagalinec

  Obchodný riaditeľ

  +421 915 74 77 36

  e-mail: acagalinec@sk.cmi.sk

  Do firmy CMI spol. s r.o. som nastúpil v roku 2004 na pozíciu obchodného zástupcu pre oftalmológiu a ORL. Práca sa mi od začiatku veľmi páčila, skĺbili sa v nej moje dve predchádzajúce zamestnania. Zorientovať sa v medicínskej problematike mi pomohli skúsenosti z práce zdravotnej sestry na ARO v Trenčíne a do „sveta" obchodu sa mi lepšie prenikalo vďaka jednoročnému pôsobeniu v úlohe predajcu vo firme Medin s.r.o ako i 1,5 ročnému zahraničnému štúdiu angličtiny a manažamentu.

  Predpokladám že spokojnosť majiteľov firmy CMI spol. s r.o.  s mojou prácou ich viedla v roku 2008 k rozhodnutiu obsadiť  ma do pozície obchodného riaditeľa a od tejto doby vediem obchodný a servisný tím našej spoločnosti. Vďaka cieľavedomej práci celého tímu a skvelej kvalite ponúkaných produktov sa nám naďalej darí  si upevňovať silnú pozíciu na trhu. Medzi naše najväčšie obchodné úspechy patrí predaj siedmich excimerových laserov, kompletné vybavenie očného a ORL oddelenia v zdravotnom zariadení Medissimo v Bratislave a vysoký podiel na trhu v predaji  vnútroočných šošoviek.

Obchodní reprezentanti

 • Mgr. Kristína Matušová

  Obchodný zástupca pre oftalmológiu a ORL - chirurgia

  +421 905 78 68 67

  e-mail: kmatusova@sk.cmi.sk

 • Mgr. Peter Gašparík

  Obchodný zástupca pre oftalmológiu a ORL - nemocncie

  +421 917 43 17 72

  e-mail: pgasparik@sk.cmi.sk

 • Ing. Zdenko Orosz

  Obchodný zástupca pre oftalmológiu a ORL - ambulancie

  +421 905 80 49 62

  e-mail: zorosz@sk.cmi.sk

  Vyštudoval som Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, odbor riadenie leteckej dopravy. Počas štúdia som pracoval pre spoločnosť Philip Moriss Slovakia s.r.o. a táto pracovná skúsenosť pre mňa znamenala možnosť získať prax v oblasti produkt a event marketingu a zároveň sa oboznámiť s marketingovým trhom na Slovensku.

  Pozícia Obchodného reprezentanta vo firme CMI, je dynamickou prácou v tímovom prostredí, kde sa aj ja sám môžem profesionálne rozvíjať. V tejto práci naplno využívam svoje komunikačné a organizačné schopnosti, analytické myslenie a vďaka nej prichádzam do každodenného kontaktu s ľuďmi. Pracujem vo významnej a prosperujúcej spoločnosti, kde môžem uplatniť svoje doterajšie skúsenosti a zároveň na sebe pracovať a neustále sa zlepšovať.

  Vo voľnom čase sa venujem rodine, priateľom a v neposlednom rade športu.

  Medzi moju najobľúbenejšiu športovú aktivitu patrí lyžovanie.

   

Servisní technici

 • Ing. Martin Halmeš

  Servisný technik

  +421 917 45 17 82

  e-mail: mhalmes@sk.cmi.sk

 • Ing. Peter Košťany

  Servisný technik

  +421 905 61 96 20

  e-mail: pkostany@sk.cmi.sk

  Po štúdiu na Fakulte elektrotechniky a informatiky som pracoval ako likvidátor a neskôr ako technik v jednej z najvýznamnejších spoločností v oblasti poisťovníctva, kde som si osvojil kolektívnu prácu a prístup k ľuďom. Po päťročných skúsenostiach v poisťovníctve som sa rozhodol pre ďalšie pôsobenie v technickej oblasti a v marci 2011 som nastúpil na pozíciu servisného technika v CMI.

  Medzi moje záľuby patrí cestovanie, automobilizmus a rád sa stretávam s dobrými priateľmi.

Zákaznický servis a logistická podpora

 • Mgr. Katarína Blašková

  Koordinátor zákazníckeho servisu

  +421 905 78 98 57

  e-mail: kblaskova@sk.cmi.sk

  Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave v odbore biológia, špecializácia antropológia. Po ukončení štúdia som pracovala v súkromenj firme v divízii Environmentálny manažment. Hlavnou úlohou divízie bol návrh a realizácia aplikácií v geografických informačných systémoch ako aj príprava technických a užívateľských príručiek a školení pre koncových užívateľov.

  Od roku 2008 pracujem v CMI spol. s r.o. kde som začínala na pozícii Office assistant. O rok neskôr som dostala príležitosť pracovať na novovytvorenej pozícii ako Koordinátor zákazníckeho servisu kde pracujem dodnes.

  Medzi moje záľuby patrí turistika, bicykel, plávanie a to všetko najradšej s rodinkou.

  Väčšina vecí nie je tak závažných, za aké ich považujeme.

 • Ing. Tatiana Bridová

  Obchodná asistentka

  +421 905 78 98 57

  e-mail: tbridova@sk.cmi.sk

  Absolvovala som štúdium Účtovníctva a finančného riadenia na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od júna 2011 som začala pracovať v spoločnosti CMI spol. s. r. o. na pozícií obchodná asistentka.

   

Ekonomické oddelenie

 • Ing.Oľga Romanová

  Ekonóm

  +421 905 55 17 78

  e-mail: oromanova@sk.cmi.sk

  Po ukončení vysokoškolského štúdia som pracovala ako prevádzkarka v spoločnosti Javorina a ekonómka v spoločnosti Tenak-BMW. Od roku 1993 pracujem pre spoločnosť CMI spol. s r.o. ako hlavný ekonom.