1. odborné sympózium s problematikou OCT-Angiografie na Slovensku (3.6.2016)

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás v spolupráci s 1. žilinským očným centrom VIKOM pozvať na prvé odborné sympózium s problematikou OCT-Angiografie na Slovensku.

Sympózium sa koná dňa 3.júna 2016 o 15,00h v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

Sympózium má pridelené 3 kredity EKS CME.

Ste srdečne vítaní!

Tím CMI

Pozvánka

13.05.2016

KB