iVue - upgrade 3D sítnice

iVue - upgrade 3D sítnice

ID produktu: 101

Možnost skenování a analýzy 3D OCT snímků makulární a papilární krajiny.

Kromě edukativních důvodů je 3D velmi dobře využívané především při zobrazení a prostorové představě trakcí zadní sklivcové membrány a povrchu sítnice, membrana limitans interna. V 3D se získává kromě samotné sítnice také velké množství informací o vitroretinálním prostoru.

Při 3D se ve velké míře využívá tzv. „en-face“ sken. Jde vlastně o celkový C-sken, při kterém si můžeme sami zvolit referenční hladinu (RPE, ILM, IPL) a šířku vrstvy. Výsledkem je plošný obrázek podobný SLO náhledu a celá sítnice může být prořezána v libovolné hladině hloubky. Pokud se například objevují trakce sklivce, na tomto obrázku opět uvidíme nádherné plošné zvrásnění a zbytky adherovaného sklivce, dále jsou například dobře vidět ložiska suché nebo vlhké formy VPMD, struktura disku atd.

Dotaz na produkt OBJEDNÁVKA