Kompaktní endotelový mikroskop

Kompaktní endotelový mikroskop

Endotelový mikroskop

  • plně automatická bezkontaktní analýza endotelu
  • automatická detekce pravého/levého oka
  • kompletní uživatelský software
  • velikost, tvar a hustota endotelových buněk
  • polyregatismus a pleomorfie buněk
  • pachymetrický screening
  • integrovaný počítač (PC)
  • Dotaz na produkt OBJEDNÁVKA

    Související